Витрати на соціальні потреби

Існ= * Іот, тис. крб.

Нсн- норматив відрахувань на соціальні потреби, 26,3% на (1 янв. 2008г.)

Нсн=26,3%

Існ= *977040=256961,52 тис. крб.

Витрати на амортизацію основних фондів

Іам= *Сф+ *Сстр, тис. крб.

де На1- норма амортизації устаткування %[1,c.10]

На1=8,5%

На2- норма амортизації на будівельні роботи %[1,c.10]

На2=3%

Сф- вартість основних виробничих фондів устаткування, тис. крб.

Сф= *Ккот, тис. крб.

Сстр- вартість будівельних робіт, тис. крб.

Сстр= ?стр* Ккот

  • ?стр- норматив витрат на будівництво % [1.c9]
  • ?стр=35%=0,35

Сстр=0,35*7528500=2634975 тис. крб.

Сф=0,9*7528500=6775650 тис. крб.

Іам= *6775650+ *2634975 =654979,5 тис. крб.

Витрати на поточний ремонт

Іт.р.=Нт.р.* Нам, тис. крб.

де Нт.р.- норматив витрат на поточний ремонт [1,c.10]

Нт.р=20%=0,2

Іт.р.=0,2*654979,5=130995,9 тис. крб.

Інші витрати

Іпр=Нпр*(Іам*+Іот+Існ+Іт.р.)

де Нпр- норматив інших витрат %[1,c.10]

Нпр=30%=0,3

Іпр=0,3*(654979,5+977040+256961,52+130995,9)= 605993,076 тис. крб.

Сумарні витрати по котельній

Ікот= Ітоп + Іее + Івод + Іот + Існ + Іам + Ітр + Іпр

Ікот=2450,86+79494687,3+28032000+977040+256961,52 +654979,5 +130995,9 +605993,076

Ікот=110155108,156

Витрати на електроенергію і воду (енергетичні витрати)

Іен=Івод+Іее, тис. крб.

Іен=28032000+79494687,3=107526687,3тис. крб.

Витрати на вміст персоналу

Іперс= Іот+Існ, тис. крб.

Іперс=977040+256961,52 =1234001,52тыс. крб.

Витрати на вміст устаткування

Іобор=Іам+Іт.р., тис. крб.

Іобор=654979,5 +130995,9 =785975,4тыс. крб.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >