Річні витрати (витрати) виробництва

Витрати на технологічне паливо

Ітопл= В *Цтопл, тыс.руб.

де Цтопл (газ) =2077тыс.руб.

Ітопл =1,18*2077=245086 тыс.руб.

Ціна однієї тонни умовного палива

Цут =, руб/т.у.т.

Цут= = 1667,25 руб/т.у.т.

Витрати на купувальну електричну енергію

Іее=n*hгод*Сее, тыс.руб.

де N-мощность електричної енергії двигунів, визначається по формулі:

N= сн*Nуст, кВт

сн -коэффициент потужності на власні потреби котельної, приймається відповідно до [1, с.7]

сн=15 кВт/МВт

N=15*120=1800 кВт

Сее- це ціна (тариф) одного кВт/ч

Сее- 2,5руб. (за 1 кВт/ч)

Іее=1800*8760*2,5=39420 тис. крб.

Витрати на технологічну воду

Івод=Д*hгод*Свод*Ки, тыс.руб.

де Д- годинна витрата пари на один казан, т/ч

Д=8 т/ч

Свод- ціна за одну тонну сирої води

Свод=282 крб. за тонну

Івод= (2*8*8760*282*1,155)=456515,5 тис. крб.

Витрати на оплату праці

Іот=Чпп*ЗПср, тис. крб.

де Чпп- чисельність промислового персоналу

Чпп= * Nуст

де - питома чисельність персоналу, чел/МВт [1,с.8]

=0,7 чел/МВт.

=0,7*120=84 чіл.

ЗПср- середня заробітна плата на одного робітника

ЗПср=ФОТн*12*rpзп, руб

ФОТн - нормований фонд оплати праці

ФОТн=6*ЗПmin*Ке, руб/мес

де ЗПmin- мінімальна заробітна плата встановлена урядом

(1 янв. 2008г.)

ЗПmin=1200 руб/мес

Ке- тарифний коефіцієнт, що підвищує, в енергетиці, приймаємо 2 згідно [1,c8]

Ке=2

- районний коефіцієнт по заробітній платі [1,с.9]

=0,9

ФОТн=6*1200*2=14400 руб/мес.

ЗПср=14400*12*0,9=155520 крб.

Іот= 84*155520=13062тыс. крб.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >