Розрахунок витрати палива

На проектованій електростанції основне паливо - газ, резервне - мазут.

На проектованій станції плануємо як основне паливо використовувати природний газ родовища Газли-Коган-Ташкент хімічний склад, що має: СН4 - 94,0%; С2Н6 - 2,8%; С3Н8 - 0,4%; С5Н12 - 0,3%;

СО2 =0,4%

N2 - 2,0%; Q - 8660кКал/кг. ?г =0,748 кг/ м3

Об'єми і маса повітря і продуктів згорання при спалюванні 1 м3 сухого газоподібного палива визначаються по формулах:

Теоретичний об'єм повітря:

(2.1)

м3/ м3

Теоретичний об'єм азоту:

(2.2)

= 0,799,62

=7,52 м3/ м3

Об'єм трьохатомних газів:

2+(2.3)

м3/ м3

Теоретичний об'єм водяної пари:

(2.4)

м3/ м3

Щільність сухого газу за нормальних умов :

(2.5)

кг/ м3

Ентальпія димових газів на 1кг спалюваного палива,кДж/кг визначається по формулі:

Hух = H оГ +(?юшок -1)?HоB (2.6)

де HоГ- ентальпія газів, кДж/кг при ?=1 і температурі газів ? про З ;

HоВ - ентальпія теоретично необхідної кількості повітря, кДж/кг при температурі ?о З

  • ?юшок - доля вирушаючих газів з врахуванням присосів повітря по газоходу казана.
  • ?юшок = (2.7)
  • ?юшок = 1,1+0,05+2?0,03+2?0,03+2?0,02
  • ?юшок = 1,31

HоГ - визначається по формулі:

HоГ = VRO2(C?) RO2+VoN2(C?) N2+VoH2O(C?) H2O (2.8)

де З? - ентальпія 1 м3 газу, що входить до складу димових газів, при

даній температурі ?, oС [1.153]

  • (C?)RO2 = ( oС
  • (C?)N2 = oС
  • (C?)H2O = oС

HоГ =1,1764*241,4+7,52*179,4+3,475*209,27=2360,28 кДж/кг

HОВ - обчислюваний за формулою:

HоВ = Vo (C?) В (2.9)

де (З?) В -энтальпия повітря при температурі ?, оС [1.153]

QКА = Д? (hПП - hПВ) + Двт ? (h Вт - h Вт ) (2.13)

Д - паропроизводительность казана в кг/ч (за завданням)

Д = 640?103 кг/ч

Двт - кількість пари що поступає на промперегрев, тонн/час

Двт =589 тонн/час

hПВ- ентальпія живильної води, кДж/кг визначається по формулі:

hПВ = tпв?С (2.15)

де З -теплоемкость води

hПВ = 993 кДж/кг

hПП -энтальпия перегрітої пари, визначуваний залежно від початкових параметрів пари, оС ;

hПП =3450,8 кДж/кг

h Вт = ентальпія пари після промперегрева, кДж/кг

h Вт = 3563 кДж/кг

h Вт - ентальпія пари перед промперегревов, кДж/кг

h Вт = 3115,2 кДж/кг

QКА= 540?103?(3450,8 - 93) + 589? (3563,5 - 3115,2)

QКА= 1837169 ? 103 кДж/ч

Витрата палива, що подається в топку

У - витрата палива, що подається в топку, м3/ч визначається по формулі:

(2.16)

У = 53405,9 м3/ч

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >