Автоматизація теплових процесів

Система автоматичного регулювання блоку (САР) є комплексом регулювальників, що дозволяють автоматично змінювати навантаження блоку в заданому діапазоні і стабілізувати навантаження блоку на заданому значенні. Заданим значенням зміни навантаження для блоку 200 МВт є діапазон 150 -210 МВт, зона нечутливості не більше 3 МВт в двокорпусному режимі ( у однокорпусному режимі 75-105 МВт).

Зміна навантаження блоку відбувається за рахунок зміни завдання загальним задатчикам навантаження.

До складу системи автоматичного регулювання входять наступні регулювальники:

 • 1. Регулювальник потужності, РМ;
 • 2. Регулювальник живлення казана, РПК-а(Б);
 • 3. Регулювальник диференціальний, Др-а(Б);
 • 4. Регулювальник палива, РТ-а(Б);
 • 5. Регулювальник загального повітря, Рів-а(Б);
 • 6. Регулювальник розрядки, РР-а(Б);
 • 7. Регулювальники температури пари, КПП-i (впрыск3);
 • 8. Регулювальник парового байпаса (ліво-правий), РПБ-а(Б);
 • 9. Регулювальник тиску у випарній частині казана, Д-3А(Б);
 • 10. Регулювальник тиску пари перед турбіною «до себе»;
 • 11. Регулювальник тиску в деаераторі, РДД;
 • 12. Регулювальник тиску пари на ущільнення, РДПУ;
 • 13. Регулювальник тиску пари РОУ, РД-РОУ-а(Б);
 • 14. Регулювальник температури пари РОУ, РТ-РОУ-а(Б);
 • 15. Регулювальники рівня в конденсаторі, деаераторі, ПНД і ПВД, РУК, РУД, РУ-ПНД-2(3,4), РУ-ПВД-5(6,7).

Регулювальники живлення казана (РПК-А.Б) призначений для регулювання подачі живильної води в казан відповідно до завдання, що отримується від РМ шляхом дії на регулюючий клапан живлення казана.

Регулювальник потужності (РМ) складається з двох контурів регулювання: контура вантаження (РН) і контура потужності (РМ). Контур вантаження призначений для формування завдання по навантаженню блоку в автоматичному режимі в діапазоні навантажень 150-210МВт в двокорпусному режимі і 75-105МВт в однокорпусному режимі.

Контур потужності призначений для підтримки електричної потужності блоку відповідно до завдання. Завдання контура потужності формує контур вантаження. На вхід регулювальника заведений швидкісний імпульс по тиску пари перед турбіною для стабільної роботи регулювальника потужності. У однокорпусному режимі робота контура потужності блокується.

Регулювальник диференціальний (ДР-Н,Б) призначений для підвищення якості роботи регулювальника живлення казана, підтримуючи постійний перепад на регулюючому клапані незалежно від навантаження і встановлений на лінії подачі води в казан. Регулювальник працює від датчиків по тиску живильної води до, і за регулювальником живлення казана, різниця яких формує сигнал по перепаду на РПК. У схемі регулювальника є задатчик з діапазоном дії 10 кгс/см2, що дозволяє змінювати завдання диференціального регулювальника.

Регулювальник палива (РТ-А,Б) призначений для регулювання подачі палива в топку казана залежно від витрати живильної води. Він складається з двох контурів регулювання: контура співвідношення вода-паливо (газ або мазут) і контура, що коректує, по температурі в районі точки перегріву. Залежно від вигляду палива перемикач газ/мазут встановлюється у відповідне вигляду палива положення і в регулювальнику типа «ПРОТАР» відбувається перемикання датчика витрати відповідного вигляду палива. При роботі казана на газі вводиться поправка по фактичному тиску газу перед вимірювальною діафрагмою. Витрата живильної води формується регулювальником живлення казана. Контур, що коректує, отримує сигнал по температурі пари з нерівномірністю по витраті живильної води.

Регулювальник загального повітря призначений для подачі повітря в казан відповідно до навантаження казана, шляхом зміни продуктивності дутьевых регулювальників і з корекцією за змістом кисню у вирушаючих газах.

Регулювальник розрідження призначений для підтримки заданого розрідження у верхній частині казана рівного 2 - 3 міліметри водяного стовпа у всьому діапазоні навантажень казана, шляхом зміни продуктивності дымососов.

Регулювальники температури пари забезпечують підтримку заданої температури пари шляхом зміни витрати живильної води на уприскування в регулювальника уприскування.

Регулювальник парового байпаса призначений для підтримки заданої температури пари промперегрева шляхом зміни витрати пари через байпаси.

Регулювальник тиску у випарній частині казана призначений для тиску у випарній частині казана на заданому рівні.

Регулювальник тиску в деаераторі призначений для підтримки заданого тиску в деаераторі і впливає на клапан. Регулювальник одинімпульсний, працює від датчика пари, що змінює тиск, в деаераторі, ручного управління.

Регулювальник рівня в конденсаторі призначений для підтримки рівня в заданому діапазоні.

2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >