Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Бухучет и аудит arrow Аудиторський висновок

Аудиторський висновок


Аудиторський висновок

„Ми провели аудиторську перевірку обліку дебіторської ТОВ „Комаха” станом на 1.01. -1.09. 2008 р., яка є невід'ємною частиною аудиторського висновку. За правильність і достовірність підготовки відомості обліку несе відповідальність персонал підприємства. Аудит проводився незалежним аудитором Канципко К.В. ТОВ”Ведмежатко”. Нашим обов'язком є висловлення висновку про відомість обліку, який ґрунтується на результатах нашої перевірки.

Перевірка проводилася відповідно до Міжнародних аудиторських стандартів, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” №996-XIV від 16.07.99 р.; Плану рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ, затверджений приказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99 р.; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 “Баланс”, затверджений приказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №10 “Заборгованість”, затверджений приказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.99 р. За цими стандартами ми повинні планувати і проводити аудиторську перевірку з метою отримання достатнього рівня впевненості в тому, що в обліку немає суттєвих перекручень. Аудиторська перевірка включає вивчення (шляхом тестування) доказів, які підтверджують показники обліку, а також оцінку принципів бухгалтерського обліку і суттєвих оцінок, зроблених співробітниками підприємства, оцінку загального уявлення про рахунки дебіторів та кредиторів. На нашу думку, проведена перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.

Достовірність сум за дебіторською заборгованостями на підприємстві перевірялася шляхом звіряння по кожній статті балансу на дату перевірки з сумами заборгованості, відображеної в облікових регістрах і первинних документах.

Джерелами інформації даної перевірки були первинні документи та облікові регістри з обліку розрахунків з постачальниками, покупцями, різними дебіторами. Вивчались також відповідні журнали-ордери і відомості журнально-ордерної форми обліку, баланс та інші фінансові звіти.

Результати звірки дебіторської заборгованості на підприємстві на 1.09. 2008 року були занесені в розроблений аудитором робочий документ (див. Робочий документ 1).

З робочого документу видно, що сума дебіторської заборгованості майже співпадає з даними. Це пояснюється тим, що суми є заокругленими.

Під час проведення аудиту були вивчені аналітичні рахунки за кожним дебітором в результаті чого встановлено, що підставних аналітичних рахунків в обліку не має. Контроль на підприємстві за цим дуже жорсткий і махінації з боку бухгалтерів тут неможливі.

З'ясувалося, що випадків укриття дебіторської заборгованості шляхом відображення в балансі звернутого залишку замість розвернутого на ТОВ „КОМАХА” за перевіряємий період не було. При цьому вивчались наступні рахунки: "Розрахунки з покупцями та замовниками", "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками", "Розрахунки з різними дебіторами" і т.д.

Аудит розрахункових операцій ми почали з аналізу правильності оплати за відвантажені матеріальні цінності, послуги, а також повноти списання відвантажених цінностей.

Ми порівняли залишки за кожним видом розрахунків на одну і ту саму дату за даними аналітичного обліку із залишками за синтетичним рахунком 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", Головною книгою і балансом.

Під час перевірки розрахунків із покупцями ми встановлювали, чи укладені договори поставки продукції, чи правильно вираховуються суми, належні підприємству за прийняту покупцем продукцію. Перевіряли повноту і своєчасність розрахунків покупців за прийняту ними продукцію.

При аудиті розрахункових операцій на ТОВ „Комаха” застосували метод вибіркової перевірки документів, котрий дозволяє виявити можливі недоліки, порушення та зловживання за значно коротший період часу.

Основним завданням аудиту розрахунків з покупцями та замовниками було перевірка правильності відображення даних в первинних документах: Договорах, Рахунок-фактура податкова накладна розрахунок вартості послуг, Акт прийняття здачі робіт.

Аудит розрахунків з покупцями та замовниками дозволив встановити не тільки правильність, але й своєчасність і повноту розрахунків. Для цього під час перевірки розрахунків із покупцями перевірялось чи укладені договори по наданню послух, чи правильно вираховуються суми, належні підприємству за прийняту покупцем послугу. (Робочий документ 2) ТОВ „Комаха” за отримані товари, роботи, послуги. Термін оплати, обумовлений в договорі не порушується.

Таким чином, було виявлено, що на підприємстві регулярно проводяться звірки розрахунків. Також встановлено, що в бухгалтерії ТОВ „Комаха”, при необхідності складаються документи з нагадуванням про необхідність погашення боргів, які потім відправляються дебіторам.

Аудит розрахунків із підзвітними особами здійснювався суцільним порядком. Аудитор керувався Постановою КМУ "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" від 23.04.99 № 663 та Постановою КМУ від 06.09. 2000 № 1398 про внесення змін до вищевказаної Постанови КМУ.

Основними завданнями аудиту розрахунків із підзвітними особами була: перевірка дотримання правил видання авансів; контроль за своєчасністю здавання авансових звітів; перевірка правильності використання підзвітних сум і оформлення документів, доданих до авансових звітів, а також своєчасності повернення невитрачених сум. Крім того, завданням аудиту було: виявлення незаконних і недоцільних з господарського погляду витрат.

Джерелами аудиту були: накази і розпорядження по підприємству, авансові звіти з прикладеними до них виправдувальними документами про використання підзвітних сум, звіти касира з прикладеними прибутковими і видатковими касовими документами, Головна книга, баланс підприємства, дані аналітичного і синтетичного обліку з рахунка 372 "Розрахунки з підзвітними особами. Аудитор перевіряв, чи підзвітна особа протягом трьох днів після повернення з відрядження або після виконання доручення подала авансовий звіт про використання підзвітних сум; чи до авансового звіту додані: посвідчення на відрядження, оформлене в установленому порядку (з відмітками про вибуття і прибуття), залізничний та інші квитки, копії товарних чеків, приймальні акти або розписки осіб, що прийняли від підзвітної особи придбані цінності тощо

За даними Звіту про використання коштів наданих на відрядження або під звіт та чеків аудитором було складено робочий документ 3.

Авансовий звіт аудитор перевірив як з погляду правильності його оформлення й арифметичних підрахунків, так і за суттю, тобто правильність і законність витрати кожної суми, зазначеної у звіті є підтверджена чеками в повному обсязі.

Бухгалтерські проведення є правильними.

З'ясувалося, що випадків укриття дебіторської заборгованості шляхом відображення в балансі звернутого залишку замість розвернутого на ТОВ „Комаха” за перевіряємий період не було.

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК

ТОВ „Ведмежатко”ТОВ „Комаха”

м. Донецькм. Донецьк

вул. . Кірова 7/30вул. Артема,5/87

р/р 64739393 р/р 1254163

МФО 54634 МФО 43413514

ЗКПО 64643638 ЗКПО 54444

Дата

__________________________________

підписпідпис

КанципкоК.В. Іванова М.В.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
 
Предметы
Банковское дело
Бухучет и аудит
География
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Охрана труда
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Техника
Товароведение
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее