РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО МЕХАНІМУ ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Шляхи удосконалення нормопроектування у сфері бюджетних правовідносин

Міжбюджетні відносини весь час перебувають у процесі розвитку, що спрямовується на вирішення завдань щодо забезпечення соціально-економічного зростання адміністративно-територіальних одиниць і держави вцілому, усунення розбіжностей у рівнях розвитку регіонів та посилення фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Чечетов М.В., Чечетова Н.Ф., Бережна А.Ю. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник для ВНЗ у 2-х томах. - Х.: ИНЖЭК, 2004.

Бюджетний процес в Україні прийнято підрозділяти на чотири етапи:

складання проекту бюджету; прийняття бюджету; виконання бюджету; контроль за його виконанням. Основний недолік бюджетної процедури на кожній з чотирьох названих стадій - це невідповідності як у самому бюджетному законодавстві, так і в нормах бюджетного і податкового законодавства. Усунення цих невідповідностей повинне стати першочерговою мірою в рамках процесу удосконалювання бюджетної процедури.

Проект бюджету розробляється на основі прогнозів соціально-економічного розвитку країни в цілому й окремих її регіонах з обліком підготовлених фінансових балансів. Тому при удосконалюваннібюджетної процедури важливо враховувати створення передумов для ефективних механізмів прогнозу дохідної частини бюджету. Це дозволить сформувати базу для подальшого виконання бюджету. При складанні проекту бюджету треба провести попередній розподіл обмежених фінансових ресурсів, необхідних для досягнення цілей бюджетної політики, і визначити загальну структуру бюджетних витрат. При розробці структури витрат необхідно враховувати наступні моменти:

формулювання планованих витрат повинні здійснюється в термінах пакетів видаткових програм;

усі пакети видаткових програм варто супроводжувати розрахунком витрат на їхнє виконання;

розрахунок витрат на виконання тієї або іншої видаткової програми треба робити з обліком всіх економічних видаткових статей - заробітна плата, комунальні платежі, придбання устаткування, матеріалів і т.д.;

контроль за виконанням видаткових програм не повинний бути сугубо централізованим і може включати контроль за виконанням як видаткових програм у цілому, так і окремих видаткових статей;

аналіз витрат на видаткові програми і вигод від їхньої реалізації повинний передувати стадії планування самих програм, при цьому такий аналіз варто проводити по політичних, соціальних, правових і адміністративних аспектах виконання бюджету;

формулювання цілей реалізації видаткових програм повинне здійснюватися в контексті кінцевого результату з максимально чітким визначенням вигод у порівнянні з поточною ситуацією;

відповідальність різних організацій і фінансових органів за здійснення програм повинна бути невід'ємною частиною формування видаткових програм;

перед деталізацією бюджетного плану необхідно сформулювати основні рекомендації з досягнення цілей здійснення витрат у поточному періоді з погляду проведеної політики, а також визначити нормативи витрати засобів на ті або інші цілі у вигляді абсолютних сум.

важливо передбачити взаємозв'язок фінансування програм і доходів, що надходять на ці цілі, для виявлення змін у витраті коштів при підвищенні або зменшенні фактичних доходів;

при плануванні бюджетних витрат повинні враховуватися форс-мажорні обставини з точки зору їхнього фінансування.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >