Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Спорт arrow Гімнастика у фізичному вихованні

Гімнастика у фізичному вихованні


Першою особливістю гімнастики є те, що її види служать вирішенню конкретних виховно-освітніх завдань і. як правило, включаються в організований педагогічний процес. Цим, зокрема, гімнастика відрізняється від ігор, які широко розповсюджені поза організованого педагогічного процесу, а якщо і включаються до нього (наприклад, рухливі ігри), то мають потребу в спеціальній обробці й організації.

Друга характерна риса гімнастики - її спрямованість на диференційоване (роздільне) оволодіння основами руху та створення передумов для успішного практичного застосування рухів в умовах, що змінюються по виникають завданням. У порівнянні з грою, туризмом і різними видами спорту для гімнастики характерний більш вибірковий підхід до оволодіння основами всіх рухів.

Диференційоване оволодіння основами рухів в гімнастики полягає в тому, що займаються послідовно, по можливості роздільно і вибірково, вивчають всі сторони і основні складові частини рухів, як найбільш загальні (що виявляються у всіх рухах), так і щодо приватні (характерні лише для певних груп рухів ). При цьому вони знайомляться з напрямком, амплітудою, швидкістю, силою, темпом і ритмом як загальними характеристиками рухів; з основними способами їх поєднання; з впливом на рухи ваги і інерції власного тіла або переміщуються предметів; із загальними закономірностями і роллю основних фаз рухів (наприклад , відштовхування, польоту і приземлення в стрибках) і т. п. На цій основі у них формується уміння свідомо керувати своїм руховим апаратом, крім того, вони засвоюють велику кількість простих технічних прийомів виконання різного роду необхідних в житті рухів. Так розвивається загальна координація рухів і Створюються реальні передумови швидкого опанування новими формами рухів і досягнення найбільшого досконалості в них. Тим самим забезпечується загальна рухова підготовка, що сприяє кращому оволодінню будь-якими спеціальними руховими діями, що зустрічаються у трудовій діяльності, військовій справі і спорт.

Третьою відмітною особливістю гімнастики є диференційоване, по можливості виборче вплив настрій і функції організму. На відміну від ігор та інших фізичних вправ гімнастика впливає не тільки на кожну групу м'язів (наприклад, переважно на м'язи рук, черевного преса і т. п.), але навіть на окремі сторони їх діяльності та стану (наприклад, головним чином на прояв сили , стан розслаблення, на розтягання). Це дозволяє точно і відносно швидко усувати недоліки в загальному розвитку рухового апарату, а також забезпечувати його спеціальну підготовку стосовно до особливостей окремих видів рухової діяльності (наприклад, у спорті).

Четвертої і дуже важливою характерною рисою гімнастики є те, що в якості фізичних вправ в неї застосовуються в основному різні абстрактні форми рухів, спеціально створені в педагогічних цілях. Це - велика частина общераз-вива вправ; безмежна, по суті, маса вільних вправ; вправи на снарядах; спеціальні вправи в рівновазі; спеціальні дихальні вправи; численні аналітичні форми основних природних рухів (наприклад, ходьба на носках, з носка, приставним кроком, скрестным кроком, в певному темпі, з певною довжиною кроку і т.д.); спеціальні вправи у швидкості й точності реакцій та ін Всі ці вправи створені і застосовуються головним чином для оволодіння основами рухів, а також для виборчого впливу на організм.

У гімнастики, особливо в основному, представлені також цілісні прикладні руху. Вони служать як для фізичного розвитку, так і для формування необхідних в житті простих рухових навичок (наприклад, стройові прийоми, відносно прості і найбільш поширені в житті способи пересування, подолання перешкод, переміщення предметів та ін.)

У деяких видах гімнастики, головним чином в основному, значне місце займають рухливі ігри. Комплексне застосування рухливих ігор та гімнастичних вправ найбільш плідно тоді, коли вони єдині за змістом. В цьому відношенні особливо важливо поєднувати навчальну роботу над окремими рухами із застосуванням їх в ігровій обстановці.

Перераховані особливості гімнастики істотно позначаються на умовах і характер навчально-виховної роботи. Те, що майже кожен рух заздалегідь обумовлене точним завданням та виконується під безпосереднім наглядом педагога, часто по команді і навіть під рахунок або музику, з підтримкою або страховкою, значно полегшує роботу займаються і педагога. На заняттях гімнастикою з великою поступовістю і послідовністю забезпечується засвоєння основних дисциплінарних вимог педагога, виховуються наполегливість, старанність, наполегливість, вдумливість і ретельність в роботі, сміливість та інші якості.

Основна гімнастика є найбільш багатою і різноманітною за змістом різновидом Загальнорозвиваючі гімнастики. Головне значення основної гімнастики - в озброєнні займаються основами техніки рухів, у забезпеченні загального фізичного розвитку та зміцненні здоров'я.

Основна гімнастика - важливий засіб фізичного виховання дітей дошкільного і особливо шкільного віку. Вона займає значне місце і у фізичному вихованні людей зрілого та похилого віку.

Заняття основною гімнастикою з дітьми дошкільного віку мають на меті поступового залучення їх до серйозної навчальної роботи над рухами, засвоєння дітьми найважливіших основ найбільш простих природних рухів (ходьби, бігу, стрибків, метань, лазіння), а також виборчого впливу на основні групи м'язів, головним чином для формування гарної постави. Основна гімнастика в заняттях з дітьми шкільного віку спрямована на якомога більш широку загальну фізичну підготовку до всякої рухової діяльності. Перед займаються не ставляться безпосередні завдання досягнення майстерності у виконанні складних рухів і високих результатів, наприклад в-бігу, стрибків, метання і т. д. Переслідується тільки одна мета - створення необхідних передумов для спортивної підготовки дітей, виконання ними навчальних норм і норм комплексу ГТО .

Вправи, які застосовуються у заняттях основною гімнастикою з дітьми шкільного віку, групуються наступним чином:

  • 1) порядкові вправи і стройові прийоми;
  • 2) Загальнорозвиваючі-щие вправи (виконуються без снарядів, з обтяженням будь-якими снарядами, у снарядів і на снарядах);
  • 3 ) общеподготовітельние вільні вправи (елементарні руху без предметів і з предметами, навчальні комбінації вільних рухів без предметів і з предметами);
  • 4) аналітичні форми природних рухів (ходьби, бігу, метань, боротьби і ін);
  • 5) безпосередньо прикладні вправи (в бігу, стрибків, лазінні і т. д.);
  • 6) общеподготовітельние акробатичні вправи (перекиди, перекати тощо);
  • 7) общеподготовітельние вправи на снарядах (брусах, кільцях тощо), включаючи опорні стрибки;
  • 8) общеподготовітельние танцювальні рухи ;
  • 9) рухливі ігри. гімнастика фізичний рух вправа

Мета занять основною гімнастикою з дорослими - поліпшення їх фізичної підготовленості, зміцнення і підтримку здоров'я або забезпечення активного відпочинку.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
 
Предметы
Банковское дело
Бухучет и аудит
География
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Охрана труда
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Техника
Товароведение
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее