Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная

Экономика
"Гібридна війна" Росії проти України: інформаційний аспект / Актуальні питання міжнародного правосуддя / Актуальні проблеми квотного регулювання торгівлі агропродовольчими товарами між Україною та ЄС / Аналіз законодавчого та нормативно-правового регулювання міжрегіонального та транскордонного співробітництва в Україні / Аналіз участі України в процесах міжнародного трансферу високих технологій
Медицина
"ИМАГО" диагностика и терапия / AIDS / Enterobacteria как возбудители кишечных заболеваний сельскохозяйственных животных / Larvamigrans (синдром мигрирующей личинки) / PCA3 и TMPRSS2-ERG в диагностике рака предстательной железы: первый опыт применения комбинации маркеров в России
Культура
"Майбутнє теперішнє" як часовий режим культури (у маніфестографії Михайля Семенка) / "Місця відпочинку": популярна культура в уявленнях і практиках міської еліти в Нідерландах другої половини XVI ст. / "Основи композиції" як базова дисципліна у професійній освіті художника / "Святість" у Богослужінні таїнств Сповіді і Причастя (за Требником) / "Театр для діалогу”: на перетині з активізмом і терапією
Журналистика
"Медіагігієна" в час війни / "Старообрядець" / Автографи у бібліотечних фондах: актуальні питання теорії та практики колекціонування / Анотація як засіб комунікації між видавництвом і читачем / Антропометафора як засіб вербалізації концепту "патріотизм" у мові газети "Дзеркало тижня"
Этика и эстетика
"Нові етики" у контексті постнекласичного етичного дискурсу / Деловой этикет / Дискусії щодо існування етики як науки / Ділове спілкування та форми обговорення ділових проблем / Естетика античності
Техника
"Охрана безопасности жизнедеятельности" для владельца сотового телефона / 3G / 3G-сети / CMTS (Cable Modem Termination System) / Cети электросвязи
Маркетинг
PR биологически активных добавок / PR в сфере новейшего вида туризма – элитной рыбалке / PR-кампания по продвижению рецептурных препаратов / Public Relations в Интернете: блоги, блоггинг и подкасты / Автентичність торговельного підприємства як основа розвитку його ділової репутації
Товароведение
Абіоз, його сутність і застосування / Абразивы / Абсент / Абсорбционные аппараты насадочного типа / Абсорбционные холодильные машины
Менеджмент
Администрирование корпоративной социальной ответственности: вопросы методологии / Анализ документов / Анализ и реинжиниринг бизнес-процесса / Анализ системы управления ТРЦ "Светофор" / Анализ эффективности системы управления аптекой
Финансы
Акцизы и упрощенная система налогообложения / Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия / Бюджетне планування / Валюта и валютные отношения / Валютне регулювання та валютний контроль
География
Анализ геодезических работ при создании геодезического обоснования / Геологія та особливості складу рудоносних порід Вербинського рудопрояву молібдену / Економічне і географічно-політичне положення України / Етапи еволюції роду Stipa і формування степів / Комбинированная система разработки месторождения
Право
Анализ деятельности судов общей юрисдикции / Древнерусское государство и право / Національні органи адвокатського самоврядування / Некоторые вопросы трудового права / Особенности применения уголовно-исполнительного законодательства на практике
Экология
Анализ практики охраны окружающей природной среды / Аналіз радіаційного забруднення засобами геоінформаційної системи / Еколого-ценотичний аналіз флори території Кременчуцького водосховища / Інструментальне забезпечення поводження з відпрацьованими джерелами живлення / Общая экология
Банковское дело
Банковские операции
Педагогика
Введение в педагогику
Сельское хозяйство
Влияние обогащения семян медью на урожайность риса / Дослідження процесів формування великотоварного аграрного підприємництва в Україні / Кастрация свинки / Молекулярно-генетическая идентификация аллелей S2 и S10 гена самонесовместимости у кребов и элитных селекционных форм яблони / Оценка гетерозисных гибридов томата с повышенной лежкостью плодов в открытом грунте по хозяйственно ценным признакам
Философия
Категорія "справедливість" у політичній філософії Марка Тулія Цицерона / Концепти "влада" та "громадянське суспільство": ґенеза виникнення та взаємодії / Концептуализация феномена бездеятельности как альтернативного основания европейского человечества / Концептуалізація моделі ноосферного розвитку сучасного соціуму та освіти інформаційного суспільства / Наука и ее методы
Математика, химия, физика
Методика решения задачи целочисленного программирования
 
Предметы
Банковское дело
Бухучет и аудит
География
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Охрана труда
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Техника
Товароведение
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее