Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная

Философия
"Аполлонічні" та "діонісійські" начала в типології Ф. Ніцше / "Апологія Сократа" / "Апріоризм" Канта та "історизм" Гегеля як шляхи розв'язання проблеми співвідношення моралі та релігії / "Благородний муж" як соціальний тип у філософії Конфуція / "Довіра" і "недовіра" до суб’єкта пізнання в логіці скептицизму
Экономика
"Гібридна війна" Росії проти України: інформаційний аспект / Автоматизированный априорный анализ статистической совокупности в среде MS Excel / Актуальні питання міжнародного правосуддя / Актуальні пріоритети міжнародної економічної діяльності України / Актуальні проблеми квотного регулювання торгівлі агропродовольчими товарами між Україною та ЄС
История
"Договори та постанови" 1710 р. як модернізаційний проект: спроба міждисциплінарного дослідження тексту / "Життя окрім роботи я собі й помислити не можу": вибрані листи Михайла Грушевського до Ганни Ямпольської (1890-1892 рр.) / "Золота доба" Донбасу: від хрущовської програми розвитку вугільної промисловості до застою / "Переворот" О.О. Шахматова в історіографії давньоруського літописання / "Фізик і лірик": невідомий Петро Стебницький
Медицина
"ИМАГО" диагностика и терапия / AIDS / Enterobacteria как возбудители кишечных заболеваний сельскохозяйственных животных / PCA3 и TMPRSS2-ERG в диагностике рака предстательной железы: первый опыт применения комбинации маркеров в России / Pestl-аналіз сучасного стану державного управління паліативною та хоспісною допомогою в Україні
Культура
"Колекція Кенігса" в контексті переговорів між Україною та королівством Нідерланди щодо повернення культурних цінностей, втрачених внаслідок Другої світової війни / "Майбутнє теперішнє" як часовий режим культури (у маніфестографії Михайля Семенка) / "Місця відпочинку": популярна культура в уявленнях і практиках міської еліти в Нідерландах другої половини XVI ст. / "Основи композиції" як базова дисципліна у професійній освіті художника / "Прикордоння" як площина етноконфесійних конфліктів на мусульманському сході (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.)
Журналистика
"Медіагігієна" в час війни / "Старообрядець" / Автографи у бібліотечних фондах: актуальні питання теорії та практики колекціонування / Анотація як засіб комунікації між видавництвом і читачем / Антропометафора як засіб вербалізації концепту "патріотизм" у мові газети "Дзеркало тижня"
Математика, химия, физика
"Начала" многомерной геометрии / Великая теорема Ферма / Вероятность безотказной работы / Вероятность возврата депозита / Вивчення математичного пакету MathСad
Этика и эстетика
"Нові етики" у контексті постнекласичного етичного дискурсу / Деловой этикет / Дискусії щодо існування етики як науки / Ділове спілкування та форми обговорення ділових проблем / Естетика античності
Техника
3G / 3G-сети / CMTS (Cable Modem Termination System) / DVD-процессоры ESS ES4318, ES4408, ES4408FD / Globalstar: спутниковая система персональной связи
Религиоведение
60 вещей, которые Бог говорит о сексе / Православная традиция русского города в 1917-1930 годы / Принципы оккультизма и его течения / Религиоведение. В.И. Гараджа / Религия как социокультурный феномен
Литература
Church as an integral part of Russian culture / Анализ способов выражения сравнения в русском литературном языке в сопоставлении с языком английским / Аналитические деепричастные конструкции: пути грамматикализации вспомогательных глаголов (на материале селькупского, ненецкого, марийского языков) / Аналогія структурного зв’язку в говорах української мови / Английский язык
Информатика
KPT3 (Kai's Power Tools 3) / MS Excel: виконання обчислень в таблицях / PowerPoint и презентация / Visual Basic. Основы программирования / Автоматизация работ уполномоченных органов в области гражданской авиации по инспекции летной годности воздушных судов
Маркетинг
PR биологически активных добавок / PR в сфере новейшего вида туризма – элитной рыбалке / PR-кампания по продвижению рецептурных препаратов / Public Relations в Интернете: блоги, блоггинг и подкасты / SWOT и PEST-анализ бренда Coca-Cola
Товароведение
Абіоз, його сутність і застосування / Абразивы / Абсорбционные холодильные машины / Автоматизация линии нанесения никеля / Автоматизация процесса сухого помола цементного клинкера в трубной шаровой мельнице
Менеджмент
Автоматизация управления производством / Адаптивне керівництво / Администрирование корпоративной социальной ответственности: вопросы методологии / Актуальні питання автоматизації управлінських функцій і бізнес-процесів / Акціонерне товариство
Право
Агресія Російської Федерації проти України й основні принципи міжнародного права / Административная деятельность органов внутренних дел / Адміністративна відповідальність за порушення принципу гласності у сфері обігу екологічної інформації / Адміністративне законодавство про надання рекламних послуг: особливості сучасного стану / Адміністративно-правове регулювання протидії корупції
Финансы
Акцизы и упрощенная система налогообложения / Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия / Анализ финансового результата деятельности предприятия / Анализ эффективности инвестиционного проекта / Бюджетная классификация РФ, ее состав, законодательная основа
География
Анализ геодезических работ при создании геодезического обоснования / Анализ состояния проблемы отложений в нефтяной промышленности / Антарктида / Бурение нефтяных и газовых скважин / Бурение разведочных скважин на жидкие и газообразные полезные ископаемые
Политология
Анализ Осетино-ингушского конфликта / Геополитика: теория, методология, практика / Гражданское общество и политическая культура / Демократия и права человека / История политических и правовых учений
Экология
Анализ практики охраны окружающей природной среды / Аналіз радіаційного забруднення засобами геоінформаційної системи / Вимоги забезпечення екологічної безпеки в процесі експлуатації теплових електростанцій та їх правове регулювання / Генетично модифіковані рослини та ризики вивільнення у навколишнє середовище. Розвиток і проблеми досліджень / Екологічний аспект переробки відходів на цукрових заводах
Прочие дисциплины
Анализ продукта по принципу Порето и деление на классы А, В, С / История развития российской статистической науки / Классификация документов / Основы гражданского права / Правила отстрела животных и обращения с оружием
Педагогика
Анализ современного урока / Аналіз читацьких інтересів учнів молодших класів / Библейские сказания / Блочно-модульная система обучения / Вальдорфская педагогика
Недвижимость
Антикоррозионная защита резервуаров / Архитектурно-строительные работы / Бетонная смесь / Ветеринарно-гигиеническое и хозяйственно-экономическое обоснование отдельных параметров при строительстве и эксплуатации помещения / Водопроводные сети города
Банковское дело
Банковские операции / Первинна публічна пропозиція корпоративних прав компанії для продажу широкому колу інвесторів / План погашения кредита / Рынок ценных бумаг / Торговля акциями
Охрана труда
Безопасность полетов / Безпека життєдіяльності / Вивчення та оцінка місцевості за картою командиром роти під час планування здійснення маршу у район виконання службово-бойових завдань / Військова дисципліна. Її сутність та значення / Деякі питання по цивільній обороні у військовий час
Сельское хозяйство
Ветеринарная инспекция сельскохозяйственного предприятия / Влияние австралийских мясных мериносов и ставропольских баранов на шерстную продуктивность овец породы советский меринос / Влияние обогащения семян медью на урожайность риса / Гідротехнічні споруди садів і парків / Дослідження процесів формування великотоварного аграрного підприємництва в Україні
Бухучет и аудит
Документооборот предприятия / Калькуляция себестоимости / Учет на предприятиях малого бизнеса
Спорт
Занятие спортом как средство развития / Подготовительная часть урока по легкой атлетике / Продвижение турпродукта / Социально-культурный сервис и туризм
 
Предметы
Банковское дело
Бухучет и аудит
География
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Охрана труда
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Техника
Товароведение
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее